Personvernerklæring

Personvernerklæring for ATECO Systems AS

Generelt
ATECO Systems AS selger programvare og relaterte konsulenttjenester innen Lønn, HR og ERP (regnskap/logistikk). Vi har og en utstrakt supportvirksomhet der kunder tar kontakt med oss for å få hjelp med programvaren de har anskaffet gjennom oss.

Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som vil ha ført regnskap og kjørt lønn på en forsvarlig måte. Vår største leverandør er Visma Software AS. Andre leverandører er OneStop Reporting AS, SuperOffice Norway AS og 4Human AS.

Å drive en bedrift som ATECO Systems AS uten å lagre informasjon om relevante kontaktpersoner anser vi som umulig. Vi vil dog informere alle som er kunder av oss, og leverandører til oss, om at vi gjør vårt beste for å følge GDPR forskriftene.


1. Hvem er behandlingsansvarlig
Jan-Arve Aarseth er daglig leder i ATECO Systems AS og er, som virksomhetens øverste leder, ansvarlig for behandling av personopplysninger i ATECO Systems AS.

2.Hva er formålet
Formålet med å lagre personopplysninger er å ivareta våre kunders- og leverandørers kontraktsinteresser. Alle kunder må oppgi minst en fast kontaktperson. Alle kjøp fra ATECO Systems AS av varer, tjenester, lisenser og abonnement må kunne spores til den som opprinnelig bestilte dette fra kundens side. Alle leverandører til ATECO Systems AS må minst oppgi en fast kontaktperson.

Vi har en egen personvernerklæring for våre ansatte.

3. Hva er det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være fastsatt i lov eller forskrift, og ATECO Systems AS er pålagt å holde oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og til hvilket formål opplysningene skal benyttes til.

Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling må det foreligge et samtykke før ATECO Systems AS kan behandle personopplysningene. Personopplysningene vil bli slettet etter 5 år eller når formålet med behandlingen er oppfylt med mindre annet lovverk sier at de skal oppbevares. Les mer om endring og sletting i punkt 8

4. Hvilke personopplysninger behandles
Navn, etternavn, tittel og fagområde, e-post og mobilnummer lagres og behandles av ATECO Systems AS i våre CRM og ERP systemer. Fagområde er viktig for å kunne sende ut opplysninger om programvarene vi selger innen lønn og regnskap.

5. Hvor hentes opplysninger fra?
Hos våre faste kunder og leverandører, så er det i begges interesse å oppdatere hverandre med korrekt kontaktregister (herunder personopplysninger).

Når det gjelder potensielle kunder hentes personopplysninger fra sosiale media som eksempelvis Facebook, Twitter og LinkedIn.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysninger?
For potensielle kunder og potensielle leverandører vil vi innhente samtykke før lagring av persondata. For faste kunder og leverandører må personopplysninger kunne lagres for å kunne fullføre gjensidige kontraktsforpliktelser.

7. Utleveres opplysninger til tredjeparter?
Vi utleverer personopplysninger til Visma Software AS, OneStop Reporting AS, SuperOffice Norway AS og 4human AS. Dette gjøres for å kunne aktivere programvare, informere om nyheter/forbedringer og eventuelt kjente feil i levert programvare. I en del supportsaker vil det også være naturlig å utlevere personopplysninger til nevnte 3djeparter.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysninger?
Dersom ATECO Systems AS behandler personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan den det gjelder kreve at ATECO Systems AS skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. ATECO Systems AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for den det gjelder, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Alle data lagres digital i våre CRM og ERP Systemer som er nettskybaserte.

For kontaktpersoner hos våre kunder, så slettes persondata senest 5 regnskapsår etter avslutning av kundeforholdet.

Kunder som krever endringer eller sletting kan gjøre dette via skjema på våre hjemmesider som er www.ateco.no

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
ATECO Systems AS forholder seg til Norsk regelverk og forordninger, herunder Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR)).
Personer som er registrerte i våre systemer kan kreve innsyn, endringer og sletting så lenge dette ikke strider med andre Norske lover i forhold til oppbevaring av persondata.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle lagrede personopplysninger sikres med brukernavn og passord og det tas digital backup flere ganger i døgnet.


11. Kontaktinformasjon?
Kontaktperson i ATECO Systems AS er:
Daglig Leder: Jan-Arve Aarseth
E-post: jan-arve@ateco.no
Mobil: +47 90 60 16 50
Webside: www.ateco.no

Last ned Personvernerklæring som en PDF-fil

Kontakt oss

ATECO Systems AS
Myrabakken Næringssenter (bygg 2),
6010 Ålesund
Email post@ateco.no
Phone +47 70 15 28 10

Support

Trenger du assistanse på produkter fra Visma eller Huldt & Lillevik. Ring oss på 70 15 28 10, eller send oss en e-post på support@ateco.no

Følg oss