Personal / HR

ATECO Systems AS kan tilby følgende Personal/HR Systemer:

Huldt & Lillevik Oppfølging (HLO)

Oppfølging av ansatte fra A til Å.

HLO er et web basert system for å følge opp de ansatte.
Systemet er meget bra egnet for å følge opp sykmeldte.
- Enkel oppfølging av ansatte
- Senker fraværet vesentlig
- Rask oversikt, kontroll og rapportering
- Setter fokus på alle nivåer
- Økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjon
- God kompetansekartlegging
- Støtte for påminnelse og samtaler ved ny rekruttering
- Maler for medarbeidersamtaler
- Skadedatabase (egen modul)
- Leder- og personalhåndbok (egen modul)
- Tett integrert for Huldt og Lillevik Lønn

Videopresentasjon av Huldt & Lillevik Oppfølging

Produktark Huldt & Lillevik Oppfølging


Huldt & Lillevik AnsattPortal
Enkel og grei portal for den som vil holde oversikten over de ansatte.
Modul for å registrere timer og fravær er med.
- Rutiner for attestering av timer og fravær
- Tett integrert mot Huldt og Lillevik Lønn
- Lønningsansvarlig administrerer brukertilgang
- Enkelt og oversiktlig ansattekartotek
- Tilgang til dokumenter og elektroniske lønnslipper.
- Reduserer og eliminerer dobbeltarbeid.

Videopresentasjon av Huldt & Lillevik AnsattPortal


Produktsjef Lønn/HR Trond-Vidar Aarseth 
Tlf: 70 15 28 10 - Mob: 9944 8990

Kontakt oss

ATECO Systems AS
Myrabakken Næringssenter (bygg 2),
6010 Ålesund
Email post@ateco.no
Phone +47 70 15 28 10

Support

Trenger du assistanse på produkter fra Visma eller Huldt & Lillevik. Ring oss på 70 15 28 10, eller send oss en e-post på support@ateco.no

Følg oss