Nordmenn er digitale sinker på kontoret

Økonomisjefer i norske bedrifter har sovet i timen når det gjelder digitalisering av kontorarbeid, skriver daglig leder Jan-Arve Aarseth i ATECO Systems AS.

«Digital Index 2017» er en undersøkelse blant 1500 bedrifter utført av Visma Software Norge AS. PWC AS har utført en lignende undersøkelse, og ser en den opp mot Visma sin undersøkelse, så er konklusjonen at økonomisjefer i norske bedrifter stort sett har sovet i timen siste årene.

I Norge så ligger vi blant annet langt bak Finland med å digitalisere kontorrutiner som regnskap og lønn.

Konklusjon i Digital Index 2017 er at 46 prosent av norske bedrifter har en brukbar digital indeks.
Det betyr at 54 prosent av norske bedrifter er digitale sinker!

Digital Index 2017 har tatt for seg syv rutiner som er vanlige på et kontor hvor en kjører lønn og regnskap. Nordmenn utmerker seg dessverre ikke på noen av disse syv områdene.

Eksempelvis så kan bare 36 prosent av norske bedrifter motta og behandle en faktura elektronisk.

Det er et paradoks når 90 prosent av oss nordmenn her tilgang til nettbank og 3,5 mil. Nordmenn er på facebook. Privat så ligger nordmenn i verdenstoppen på digitalisering, vi bestiller spinning time på app og vi booker konsertbilletter på www.tikkio.no

Hvorfor er vi nordmenn så superdigitale privat, men ikke på kontoret?

Flere undersøkelser peker på tre hovedårsaker til at norske bedrifter henger etter:

1. Endringsvilje og endringskultur
Hvorfor endre på noe som har fungert i 20 år?
Til sammenligning så gikk over 800 produsenter av hestekjerrer konkurs i USA ved bilens inntreden!

2. Prioritering i ledelsen
Norske ledere bruker 15 % av sin tid på digitalisering. Ledere i Asia og USA bruker henholdsvis 36- og 37 % av sin arbeidstid på spørsmål knyttet til digitalisering. (Senter for Digitalisering, BI 2016)

3. Kompetanse
Manglende kunnskap om hvilke muligheter vi har og løsninger som finnes, er et større hinder enn  faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

Kun én av fire selskaper har ansatt en digitalsjef (CDO), med overordnet ansvar for digitalisering, dataanalyse og big data i følge KPMG CIO Survey 2017.

Kontakt oss

ATECO Systems AS
Myrabakken Næringssenter (bygg 2),
6010 Ålesund
Email post@ateco.no
Phone +47 70 15 28 10

Support

Trenger du assistanse på produkter fra Visma eller Huldt & Lillevik. Ring oss på 70 15 28 10, eller send oss en e-post på support@ateco.no

Følg oss