ATECO Systems AS

Vi har spisskompetanse på løsninger for Lønn, HR og ERP  

Modernisering

Driver din regnskapsavdeling fortsatt med håndtering av papirbilag? 

Vi opplever at mange bedrifter ikke har tatt innover seg at digitalisering også er en del av hverdagen innen bokføring.

Ta kontakt med ATECO Systems AS hvis din bedrift vil bli så papirløs som mulig innen regnskapsføring, fakturering, reiseregninger og lønn/HR.

Effektivisering

Norge er et høykostland og tidstyver koster penger!

Det å modernisere økonomifunksjonen i en bedrift går også ut på redusere timebruken på uvesentligheter. 
Vil du ha utført en analyse på om din bedrifts økonomiavdeling  er effektiv?

ATECO Systems AS har ledet effektiviseringsprosesser hos en del bedrifter, og mener at vi kan bidra med gode råd på dette området.

Nettsky

Jord, Cloud eller Hybrid?


Det er et paradigmeskifte på gang i det å administrere økonomifunksjonen i en bedrift.
Skal dere fortsette med jordløsninger, eller hoppe rett på et nettskybasert system? For noen kan en hybrid løsning "midt i mellom" være en farbar vei.

Denne beslutningen er både kompleks og krevende for bedriftsledere! Vi gir fornuftige råd til en fornuftig pris.

Kontakt oss

ATECO Systems AS
Myrabakken Næringssenter (bygg 2),
6010 Ålesund
Email post@ateco.no
Phone +47 70 15 28 10

Support

Trenger du assistanse på produkter fra Visma eller Huldt & Lillevik. Ring oss på 70 15 28 10, eller send oss en e-post på support@ateco.no

Følg oss